Kocioł olejowy

Ocena: Nie ma jeszcze oceny

Kocioł Olejowy HANSA-PAT wodny, niskotemperaturowy. Paliwem może być olej napędowy lub opałowy. Kocioł może pracować w instalacji grawitacyjnej lub pompowej. Kocioł pracuje przy maksymalnym ciśnieniu wody 0,2 Mpa i temeraturze 95 st. C - konstrukcja ta nie podlega obowiązkowi rejestrowania w Urzędzie Dozoru Technicznego. Na wyposażeniu kotła jest zautomatyzowany palnik  o  wysokiej  efektywności   spalania    oleju.   Pracą   kotła   zawiaduje elektroniczny  regulator  umieszczony  na  płycie    czołowej.   Umożliwia  on zadawanie   żądanej    temperatury   wody   oraz   zabezpiecza    przed   jej przegrzaniem powyżej 95 st. C. Praca kotła nie wymaga stałego nadzoru.

Kotły produkowane są o mocach: od 14 kW do 60 kW.

Nikt jeszcze nie oceniał tego produktu.
Top

Obsługa marketingowa firm - www.creatura.pl - Reklama i Poligrafia