OGNIWO S8WC

Ocena: Nie ma jeszcze oceny

Kocioł stalowy wodny centralnego ogrzewania S8WC zaliczany jest do kotłów niskotemperaturowych, co oznacza, że temperatura wody grzewczej w układzie nie może być wyższa niż 90oC. Przeznaczony jest do pracy w instalacjach wodnych centralnego ogrzewania systemu otwartego grawitacyjnych lub pompowych, posiadających zabezpieczenia zgodne z normami PN-91/B-02413 i BN-71/8864-27 dotyczących zabezpieczeń urządzeń ogrzewania wodnego systemu otwartego oraz naczyń wzbiorczych otwartych. Wprowadzenie paleniska retortowego wraz z zespołem zasilająco-sterującym  umożliwia automatyczną pracę kotła oraz stosowanie kotła w warunkach pogorszonego ciągu kominowego, gdy eksploatacja kotła z konwekcyjnym odprowadzeniem spalin nie jest możliwa. Najistotniejszą zaletą kotła z paleniskiem retortowym jest optymalizacja warunków spalania węgla w palenisku pozwalająca na uzyskanie bardzo wysokiej czystości spalin, co czyni kocioł urządzeniem szczególnie przyjaznym środowisku naturalnemu.

Nikt jeszcze nie oceniał tego produktu.
Top

Obsługa marketingowa firm - www.creatura.pl - Reklama i Poligrafia