Universa Nioxy

Ocena: Nie ma jeszcze oceny

INFORMACJE OGÓLNE

Początki ogrzewania podłogowego datuje się na rok 1200 p.n.e. Już wtedy przykładano dużą wagę do ogrzewania budynków. Rzymianie, którzy od roku 80 p.n.e. do ogrzewania domów przeważnie na terenach północnych Włoch wykorzystywali tak zwany system hypokaustum, dążąc do tego, aby jako zasobniki ciepła móc stosować nie tylko pojedyncze paleniska, ale także wprowadzać ciepłe spaliny w ślepy pułap, a tym samym stworzyli pierwsze konwencjonalne ogrzewanie podłogowe.

Od wieku XX dzięki poszukiwaniom nowoczesnych możliwości architektonicznych, przy projektowaniu zaczęto uwzględniać także systemy grzejne. Dziś już oczekuje się ukrycia systemu ogrzewania w budynku w takim stopniu, aby nie miał on wpływu na kształt pomieszczeń. A cóż nadaje się do tego bardziej, niż wykorzystanie płaszczyzn w pomieszczeniu?

ROZWARSTWIENIE TEMPERATURY W POMIESZCZENIU

Poprzez równomierne rozwarstwienie temperatury w pomieszczeniu, która reguluje się na podstawie wysokiej wymiany ciepła przez promieniowanie, profesor Kollman jako pierwszy odkrył, że ogrzewanie podłogowe jako system grzejny stanowi najlepsze rozwiązanie.

Osoba znajdująca się w pomieszczeniu ogrzewanym systemem podłogowym, wystawiona jest na działanie takiego rozwarstwienie, które znajduje się w tym samym zakresie od stóp do głów.

Ma to tą zaletę, że osoba taka nie może narzekać na dolegliwości zimnych stóp czy też przegrzania głowy, a wręcz czuje się w takim pomieszczeniu dobrze, dzięki czemu cel, aby system grzejny wywoływał przytulne wrażenie, zostaje osiągnięty.

 TEMPERATURY PODŁOGI – POWIERZCHNI

Zapotrzebowanie na ciepło pomieszczenia uzależnione jest od różnych czynników, przeważnie jednak od temperatury zewnętrznej. Naturalnie maksymalne zapotrzebowanie na ciepło i maksymalna temperatura początkowa występują tylko w przypadku osiągnięcia temperatury obliczonej. Jako zabezpieczenie maksymalnej temperatury powierzchni stosuje się jako podstawę temperaturę według ÖNORM EN 1264.

 ZAKRES STOSOWANIA

Możliwości montażu ogrzewania podłogowego UNIVERSA obejmują:

Budynki mieszkaniowe (domki jedno i wielorodzinne, osiedla)
Budynki użyteczności publicznej (kościoły, hale sportowe, szkoły, przedszkola, pływalnie itp.)
Inne budynki (hotele, hale do gry w tenisa, hale magazynowe i przemysłowe)
Tereny otwarte (parkingi, boiska, mosty, korty tenisowe)

ROWADZENIE RURY MEANDREM

Najprościej i bez problemów układa się rury zakolami. Ułożenie takie umożliwia także przyjazne zagospodarowanie niesymetrycznego układu pomieszczenia, co w przypadku innych wariantów nie jest już tak proste w realizacji.

Aby pokryć wysokie straty ciepłą ścian zewnętrznych za pomocą ogrzewania podłogowego należy ułożyć dopływ równolegle, aby móc zrównoważyć te warunki.

 GĘSTOŚĆ DYFUZYJNA TLENU NIOXY RURA GRZEJNA PODŁOGOWA

Rury grzejne UNIVERSA uszczelniono przed dyfuzją tlenową w związku z niebezpieczeństwem zamulenia instalacji grzejnej. Rury poddawane są stałym kontrolom wewnętrznym i zewnętrznym zgodnie z odpowiednimi normami.

Rura grzejna UNIVERSA Nioxy została sprawdzona przez Urząd ds. Kontroli w stanie wygiętym oraz w trakcie pracy w obiegu centralnego ogrzewania wodą gorącą. Wyniki pomiaru świadczą o poborze tlenu przez wodę w rurze o wartości poniżej 0,1 mg/l, przy czym wartość ta wskazuje na współczynnik nieoznaczoności, w związku z czym rura nie jest kwalifikowana.

„Na podstawie raportu z kontroli rurę złożoną grzejną NIOXY z PB z aluminiową warstwą izolacyjną można określić jako odporną na działanie tlenu (=100% działania zaworowego). Tym samym spełnia ona bez obróbki wstępnej zarówno wymogi normy ÖNORM jak i DIN.“

Nikt jeszcze nie oceniał tego produktu.
Top

Obsługa marketingowa firm - www.creatura.pl - Reklama i Poligrafia